Jdi na obsah Jdi na menu
 


2017

15. 12. 2017

Kronika

ROK 2017

 

Členská základna má 97 členů, z toho dospělí 51 a 47 mladých hasičů do 18 let (přípravka/žáci/dorost).

Organizační činnost: 2 schůze Výkonného výboru (19.3. a 30.11.)

 

Výbor pracoval v 9 členném složení.

 

Starosta: Jaromír Háva

Místostarosta: Vladimír Chroňák

Jednatel: Pavel Řezník

Velitel: Jaroslav Pavelka

Hospodář: Nikola Chroňáková     

Člen výboru: Marek Študlar         

Velitel mladých hasičů: Nikola Chroňáková

Kronikář: Libuše Pavelková

Předseda revizní rady: Lucie Čužnová

 

V průběhu roku nedošlo ve výboru SDH k žádným změnám.

 

 

BRIGÁDNICKÁ ČINNOST

 

Byla zaměřena především na běžnou opravu a údržbu hasičárny, techniky a překážek. Provedla se repase lávky na 4x60 m pro MH (povrh celé překážky opatřen tartanem)

 

 

ČINNOST DRUŽSTVA MUŽŮ

 

Jedno družstvo MUŽI II se zúčastnilo Okrskové soutěže (Okrsek Zálezly), která se tentokrát konala 6.5.2017 a pořádalo jí již po několikáté naše SDH. Družstvo nastoupilo ve složení: strojník – Luboš Řezník, savice – Michal Háva, koš – Roman Červený, rozdělovač – Lukáš Nenadál, B – Jiří Prášek, proudnice – Pavel Řezník, proudnice – Jan Durchan, opět zabodovali a získali 1. místo! Do dalších soutěží se již bohužel ani jedno družstvo nepřihlásilo.

 

 

ČINNOST DRUŽSTVA ŽENzeny-okrsek.jpg

 

Třetím rokem funguje družstvo žen. Na okrskovou soutěž nastoupila družstva dvě – ŽENY I a ŽENY II ve složení: Ženy I: strojník – Lucie Čužnová, savice – Petra Koubová, koš – Lucie Kašparová, rozdělovač – Kateřina Kašparová, B – Michaela Nosková, proudnice – Markéta Zemanová a Nikola Chroňáková

Ženy II: strojník – Libuše Pavelková, savice – Michaela Nenadálová, koš – Irena Kašparová, rozdělovač – Eva Šafránková, B – Michaela Hávová, proudnice – Karla Brabcová a Terezie Nosková. ŽENY I získali 1. místo a ŽENY II 2. místo! Do dalších soutěží, tzn. do Prachatické hasičské ligy (PHL) se přihlásilo pouze jedno družstvo poskládané z obou družstev.

 

Výsledky sezóny:

PHL byla zahájena dne 3.6.2017 na domácím hřišti, naše ŽENY vybojovaly 4. místo s časem 49,45.

1.7 noční soutěž ve Vlachově Březí s výsledkem 6. místo a časem 43,46

29.7. soutěž ve Vitějovicích s výsledkem 5. místo a časem 41,91

2.9. soutěž ve Ktiši, výsledek opět 5. místo, čas 29,94

9.9. soutěž v Žitné, výsledek 4. místo s časem 28,19

16.9. závěr sezóny se konal v Prachaticích, ŽENY konečně vysoutěžily krásné 3. místo s časem 26,56!

Celkově se umístily na skvělém 5. místě

 

 

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA

 

V letošním roce pracovala výjezdová jednotka v počtu 9 členů – z tohoto počtu je 1 velitel jednotky, 2 velitelé družstev, 2 strojníci a 4 hasiči.

Jako každý rok probíhalo školení všech členů jednotky velitelem, každoroční lékařské preventivní prohlídky a cyklické školení velitelů a strojníků.

 

Stav techniky k 31.12.2017: FORD Transit DA-L1Z, přívěs PPS12 kontejner, obsahující: 1 požární stříkačka TOHATSU VC85, 1 plovoucí čerpadlo NIJAGÁRA, elektrický agregát TUSON, plovoucí koš, 6x radiostanice MOTOROLA GP 300

 

 

ZÁSAHY V ROCE 2017

 

Tento rok nedošlo v katastru naší obce ani v okolí k žádnému požáru.

Jednotka měla tři technické zásahy, ve dvou případech zajišťovala úklid popadaných stromů z pozemní komunikace po silných bouřkách, nebo větru, v jednom čerpala pitnou vodu z vrtu do vodojemu. Dále měla jednotka jedno prověřovací cvičení – požár.

 

  

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ

 

Do nových ročníků hry Plamen 2016/2017 a Prachatická hasičská liga XVII. ročník se zapojila dvě družstva – jedno starších a jedno mladších hasičů, celkem 18 dětí.

 

Mladí hasiči se scházeli pravidelně dvakrát v týdnu, a to v pátek a v neděli – vedoucí mládeže Nikola Chroňáková, Lucie Čužnová, Marek Študlar, Jaroslav Pavelka a Karla Brabcová.

 

pripravky.jpgNa začátku července od 4. do 9. proběhlo intenzivní soustředění v kempu v Bavorově. Soustředění vedli tito členové SDH: Jaroslav Pavelka, Marek Študlar, Nikola Chroňáková, Lucie Čužnová, zásobování a výdej stravy zajišťovaly: Petra Koubová a Libuše Pavelková, motospojkou byl Luboš Kouba. Počasí bylo letní, komárů oproti loňskému soustředění bylo zanedbatelné množství, což všechny potěšilo. Soustředění bylo zaměřeno pouze na hasičinu v místě a blízkém okolí kempu, plánovaný a také uskutečněný byl jeden výlet na „Matýskovu stezku“ vlakem do Zbytin.

 

Letos se malým hasičům od 3 do 6 let opět skvěle věnovala Karla Brabcová, za asistence Terezy Šilhanové a připravila je na II. ročník soutěže Přípravky Tvrzice 2017, kde naše SDH, za bouřlivého povzbuzování diváků, skvěle reprezentovali a hořící hospodu, stejně jako minulý ročník, včas uhasili.

 

V zimním období od října do března mají mladí hasiči zaslouženou přestávku po náročném sportovním roce.

 

Výsledky sezóny:

Sezónu MH zahájili dne 30.4.2017 soutěží „Memoriál Pavla Bače“ v Žernovicích, kde mladší vybojovali 2. místo a starší místo 5..

20.5. dorostenci našeho SDH vycestovali, pod vedením Lucie Čužnové, na velmi úspěšnou soutěž – Okresní kolo postupové soutěže v požárním sportu v Prachaticích – v kategorii jednotlivci získali: Gabriela Lišková 1.místo (tímto umístěním si zajistila postup do krajského kola v Jindřichově Hradci), Tereza Šilhanová 2. místo, Matěj Jírovec 2. místo a Jiří Preněk 3. místo

27.-28.5. jarní kolo soutěže PLAMEN pořádané ve Zbytinách, kde bylo následně vyhlášeno konečné pořadí za celý ročník   2016/2017, mladší získali celkové 2. místo!

3.6. se u nás doma pořádala Pohárová soutěž Prachatické hasičské ligy (PHL), do které nastoupilo pouze družstvo starších – získali skvělé 3. místo s časem 23,32

gabina.jpg11.6.: dorostenka Gabriela Lišková soutěžila v Jindřichově Hradci s nejlepšími jednotlivci z celého jihočeského kraje a vybojovala nádherné 3. místo, pyšníme se a děkujeme za skvělou reprezentaci

1.7. PHL noční ve Vlachově Březí, družstvo starších získalo 6. místo, čas 29,59, družstvo mladších vybojovalo místo 1., čas 22,28

15.7. PHL Výškovice, družstvo starších 5. místo, čas 52,84 a družstvo mladších parádní 2. místo, čas 27,56

29.7. na PHL ve Vitějovicích se družstvo starších umístilo na skvělém 3. místě s časem 27,73

2.9. se konala pohárovka PHL v Ktiši, ze které si starší přivezli 4. místo, čas 27,88 a mladší 2. místo, čas 55,07

9.9. PHL Žitná, družstvo starších získalo 6. místo, čas 36,81, mladších opět super 2. místo s časem 22,05

Závěr PHL byl jako každý rok pořádán v Prachaticích 16.9. a odtud si naši mladší přivezli zlato s časem 26,78

Celkové výsledky PHL: starší 5. místo a mladší 2. místotereza.jpg

Konec sezóny a zároveň nový ročník hry PLAMEN 2017/2018 podzimní kolo, pořádalo naše SDH 14.10. (disciplíny: 4x60 m, štafeta dvojic, závod požární všestrannosti na 3 km). Naši mladší jsou průběžně na 5. místě a starší žáci zatím na 3. místě. Druhá část bude na jaře, kdy se dozvíme i celkové výsledky. Doplňkovou soutěží byl běh na 60 m s překážkami, kde se v kategorii starší žačky umístila Tereza Šilhanová na 1. místě.

 

 

ČINNOST MUŽŮ

 

Muži technicky zajišťovali všechny akce, soutěže nebo taneční zábavu a bramborákový den. Stavba stanu, příprava drah na soutěže, prodej občerstvení v kiosku, následný úklid areálu po každé akci.

 

ČINNOST ŽEN

 

Ženy pomáhaly jako každý rok s přípravou a úklidem hasičárny, kiosku a soc. zařízení při pořádání různých akcí, např. taneční zábava, bramborákový den, pohárová soutěž. Letos navíc zajišťovali výdej stravy, občerstvení a udržovaly pořádek na soc. zařízení při podzimní celodenní akci PLAMEN 2017/2018. Některé ženy se věnují práci s dětmi, vedou kroužek mladých hasičů, vypomáhají na soustředění mladých hasičů v Bavorově, pracují ve výboru sboru.

 

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ A PŘÍPRAVEK

 

Od letošního roku musí každý mladý hasič, včetně dětí do 6 let odpracovat 1 brigádnickou hodinu pro sbor. A to také naše malé naděje splnili. Aktualizovali nástěnku, uklízeli sportovní hasičský areál a hasičárnu, kreslili obrázek s hasičskou tématikou.

 

KULTURNÍ ČINNOST

 

Členům sboru se letos podařilo uspořádat dvě kulturně společenské akce, 12. srpna Letní taneční zábavu a 26. srpna tradiční Bramborákový den – XIII. ročník.

28. října vedoucí kroužku mladých hasičů vyvezli děti na sportovní akci do Vodňan, bowling si všichni zúčastnění moc užili.