Jdi na obsah Jdi na menu
 


2018

14. 12. 2018

Kronika

ROK 2018

 

Členská základna má 91 členů, z toho dospělí 50 a 41 mladých hasičů do 18 let (přípravka/žáci/dorost).

Organizační činnost: 4 schůze Výkonného výboru

Výbor pracoval v 9členném složení.

 

Starosta: Jaromír Háva

Místostarosta: Vladimír Chroňák

Jednatel: Pavel Řezník

Velitel: Jaroslav Pavelka

Hospodář: Nikola Chroňáková

Člen výboru: Marek Študlar         

Velitel mladých hasičů: Nikola Chroňáková

Kronikář: Libuše Pavelková

Předseda revizní rady: Lucie Čužnová

 

V průběhu roku nedošlo ve výboru SDH k žádným změnám.

 

img_3457.jpgBRIGÁDNICKÁ ČINNOST

 

Byla zaměřena především na běžnou opravu a údržbu hasičárny, techniky a překážek, výzbroje a výstroje. Vyrobeny byly dva terče pro mladé hasiče. Proběhlo dokončení fasády na hasičárně

 

ČINNOST DRUŽSTVA MUŽŮ

 

Družstvo MUŽI II se zúčastnilo Okrskové soutěže (Okrsek Zálezly), která se konala 5.5.2018 a pořádalo jí opět naše SDH. Družstvo nastoupilo ve složení: strojník – Jaroslav Pavelka, savice – Marek Študlar, koš – Roman Červený, rozdělovač – Vladimír Chroňák, B – Jaromír Raiskup, proudnice – Pavel Řezník, proudnice – Jiří Prášek, opět zabodovali a získali 1. místo! Do dalších soutěží se již družstvo nepřihlásilo.

 

img_3444.jpgČINNOST DRUŽSTVA ŽEN

 

Na okrskovou soutěž nastoupila dvě družstva – ŽENY I a ŽENY II ve složení:

Ženy I: strojník – Lucie Čužnová, savice – Lucie Kašparová, koš – Kateřina Kašparová, rozdělovač – Miroslava Daňková, B – Markéta Zemanová, proudnice – Kristina Mašková a Nikola Chroňáková

Ženy II: strojník – Libuše Pavelková, savice – Petra Koubová, koš – Irena Kašparová, rozdělovač – Eva Šafránková, B – Michaela Hávová, proudnice – Karla Brabcová a Michaela Konvalinka. Obě družstva obsadila shodně 1. místa! Do dalších soutěží, tzn. do Prachatické hasičské ligy (PHL) se přihlásilo jedno družstvo složené z obou družstev.

 

Výsledky sezóny:

img_0058.jpgPHL byla zahájena dne 2.6.2018 na domácím hřišti, tedy ve Tvrzicích, naše ŽENY vybojovaly 6. místo s časem 41,52.

30.6. noční soutěž ve Vlachově Březí s výsledkem N (zradila je technika, když praskla levá proudnice)

14.7. soutěž ve Výškovicích - 5. místo s časem 34,81

28.7. soutěž ve Vitějovicích s výsledkem 5. místo a časem 39,67

2.9. soutěž ve Ktiši byla kvůli počasí zrušena

8.9. soutěž v Žitné, ŽENY konečně prolomily smůlu a vysoutěžili nádherné 2. místo! s časem 26,87

15.9. závěr sezóny se konal v Prachaticích s výsledkem 5. místo a časem 30,14

Celkové výsledky PHL: ŽENY se umístily s 60 body na skvělém 6. místě (pro sbor získaly finanční odměnu 500,-)

 

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA

 

V tomto roce pracovala výjezdová jednotka v počtu 9 členů – z tohoto počtu je 1 velitel jednotky, 2 velitelé družstev, 2 strojníci a 4 hasiči.

Jako každý rok probíhalo školení všech členů jednotky velitelem, výcvik byl rozdělený na dvě části. První byla zaměřena na zdolání požáru ve firmě LIVA Předslavice, dílna Tvrzice, a druhá část byla zaměřena na výcvik nositelů dýchací techniky. Proběhly také každoroční lékařské preventivní prohlídky a cyklické školení velitelů a strojníků.

 

Stav techniky k 31.12.2018: FORD Transit DA-L1Z, 6x radiostanice MOTOROLA GP 300 (UHF), 1x radiostanice MOTOROLA GP 300 (VHF), 1x vozidlová radiostanice MOTOROLA GP 360 (VHF), 4x dýchací přístroj SATURN (dar od JSDH Obce Zbytiny), tlakový čistič VAP, kompresor, přívěs PPS12 kontejner, obsahující: 1 požární stříkačka TOHATSU VC85, 1 plovoucí čerpadlo NIJAGÁRA, elektrický agregát TUSON, plovoucí koš. Jednotka byla letos dovybavena, ze sponzorského daru firmy LIVA Předslavice, dvěma čtyřvrstvými zásahovými oděvy, dále získala 1x přiměšovač pěniva, 2x dýchací přístroj SATURN

 

ZÁSAHY V ROCE 2018

 

Tento rok došlo v katastru naší obce ke dvěma požárům. První byl 9.4. na pozemku u domu č. 10, druhý 25.10. na louce mezi domem č. 49 a potokem.

Jednotka měla dva technické zásahy, 8.1. proběhlo dohašení po pálení v lese a 16.10. čištění kanalizace.

 

  

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ

 

Do nových ročníků hry Plamen 2017/2018 a Prachatická hasičská liga XVIII. ročník se zapojila dvě družstva – jedno starších a jedno mladších hasičů, celkem 18 dětí.

 

Mladí hasiči se scházeli pravidelně dvakrát v týdnu, a to v pátek a v neděli – vedoucí mládeže Nikola Chroňáková, Lucie Čužnová, Marek Študlar, Jaroslav Pavelka a Karla Brabcová.

 

První trénink 8.4.2018 byl pojat zajímavým, tematickým způsobem, a to exkurzí u HZS v Prachaticích.

 

img_5491.jpgNa začátku července od 2. do 7. proběhlo intenzivní soustředění v kempu v Bavorově. Soustředění vedli tito členové SDH: Jaroslav Pavelka, Marek Študlar, Nikola Chroňáková, Lucie Čužnová, zásobování a výdej stravy zajišťovaly: Michaela Nenadálová a Libuše Pavelková. Počasí bylo krásné. Soustředění bylo zaměřeno pouze na hasičinu v místě a blízkém okolí kempu, plánovaný a také uskutečněný byl jeden výlet, a to na výstavu pořádanou na zámku Kratochvíle.

 

I letos se malým hasičům od 3 do 6 let skvěle věnovala Karla Brabcová, za asistence Terezy Šilhanové a připravila je na III. ročník soutěže Přípravky Tvrzice 2018.

 

V zimním období od října do března mají mladí hasiči zaslouženou přestávku po náročném sportovním roce.

 

Výsledky sezóny:

Sezónu MH zahájili dne 12.5.2018 soutěží „Memoriál Pavla Bače“ v Žernovicích, kde mladší vybojovali 2. místo a starší skvělé místo 1.!

19.5. dorostenci našeho SDH vycestovali, pod vedením Lucie Čužnové, na velmi úspěšnou soutěž – Okresní kolo postupové soutěže v požárním sportu v Prachaticích – v kategorii jednotlivci získali: Tereza Šilhanová 1.místo (tímto umístěním si zajistila postup do krajského kola v Písku), 2. místo Gabriela Lišková.

033_1.jpg26.-27.5. jarní kolo soutěže PLAMEN pořádané v Budilově (disciplíny: útok CTIF a štafeta CTIF, útok PLAMEN), kde bylo následně vyhlášeno konečné pořadí za celý ročník   2017/2018, mladší získali celkové 4. místo a starší 2. místo!

2.6. se u nás doma pořádala Pohárová soutěž Prachatické hasičské ligy (PHL), družstvo starších získalo 1. místo s časem 19,84 a družstvo mladších získalo 2. místo s časem 24,16

17.6.: dorostenka Tereza Šilhanová soutěžila v Písku s nejlepšími jednotlivci z celého jihočeského kraje a vybojovala 4. místo.

30.6. PHL noční ve Vlachově Březí, družstvo starších získalo 2. místo, čas 22,33, družstvo mladších vybojovalo místo 1., čas 25,20

030.jpg28.7. na PHL ve Vitějovicích se družstvu starších útok nepovedl, dostali N, mladší se umístili na 3. místě s časem 24,69

8.9. PHL Žitná, družstvo starších získalo 2. místo, čas 23,52, mladších 3. místo s časem 28,72

Závěr PHL se jako každý rok pořádal v Prachaticích 15.9., naši starší získali 4. místo s časem 22,92 mladší přivezli bronz s časem 29,21

Celkové výsledky PHL: obě družstva po součtu bodů získala skvělá 2. místa (starší 67 bodů a mladší 82 bodů a získali odměnu 2500,-)

Konec sezóny a zároveň nový ročník hry PLAMEN 2018/2019 podzimní kolo, proběhlo 20.10. ve Ktiši (disciplíny: 4x60 m, štafeta dvojic, závod požární všestrannosti na 3 km). Naši mladší jsou průběžně na 3. místě a starší žáci zatím na 6. místě. Druhá část bude na jaře, kdy se dozvíme i celkové výsledky.

 

 

ČINNOST MUŽŮ

 

Muži technicky zajišťovali všechny akce, soutěže nebo taneční zábavu a bramborákový den. Stavba stanu, příprava drah na soutěže, prodej občerstvení v kiosku, následný úklid areálu po každé akci.

 

ČINNOST ŽEN

 

Ženy pomáhaly jako každý rok s přípravou a úklidem hasičárny, kiosku a soc. zařízení při pořádání různých akcí, např. sousedského posezení, bramborákového dne, nebo pohárové soutěže, při svěcení praporu. Některé ženy se věnují práci s dětmi, vedou kroužek mladých hasičů, vypomáhají na soustředění mladých hasičů v Bavorově, pracují ve výboru sboru.

 

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ A PŘÍPRAVEK

 

Každoročně musí každý mladý hasič, včetně dětí do 6 let odpracovat 1 brigádnickou hodinu pro sbor. V rámci projektu „72 hodin“ si mladí hasiči vybrali akci PÉČE O PŘÍRODU (ŽIVÁ PŘÍRODA) výsadba stromů, keřů a ve spolupráci s OÚ Tvrzice vysadili třešňovou alej v katastru obce.

 

KULTURNÍ ČINNOST

 

Členům sboru se letos podařilo uspořádat tři kulturně společenské akce, 18. srpna Sousedské posezení, 26. srpna tradiční Bramborákový den – XIV. ročník, 27. října svěcení obecního praporu.

17.11. vedoucí kroužku mladých hasičů vyvezli děti na sportovní akci do Vodňan, bowling si všichni zúčastnění moc užili. Na bowling vyjeli i ostatní členové SDH, a to týden před dětmi.