Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizační zabezpečení

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TVRZICE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

Soutěž je zařazena do Prachatické hasičské ligy

 

Pořadatel:                         SDH Tvrzice / OSH Prachatice

Termín konání:                 04.06.2016 od 14 hod

Místo konání:                    Tvrzice – areál hasičů

Kategorie:                         Požární útok

Velitel soutěže:                  Pavelka Jaroslav

Hl. rozhodčí:                     Dodá OSH

Rozh. základny muži:        Řezník Pavel

Rozh. základny ženy a děti

a rozhodčí disciplíny:        Študlar Marek

Startér:                            Dodá OSH

Prezence:                          1300 – 1400 Ž M / děti 1300 – 1500

Startovní pořadí:               dle přihlášení

Nástup:                            14:00 hod

Start:                               14:20 hod

Pořadí:                             Muži, ženy a děti - start po ženách

Startovné:                        200 Kč za každé soutěžní družstvo, děti 100 Kč

Povrch dráhy:                   Dvě základny na asfaltovém

                                        povrchu, navazuje travnatá plocha

Měření:                            Časomíra – zajišťuje OSH

Terče:                               Nástřikové

 

 

Pravidla:

Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011). Propozice PHL 2016

Ostatní pokyny:

Jednotné stroje PPS12, včetně přetlakových ventilů a nástřikových proudnic, dodané pořadatelem.

Nástavec na prodloužení závitu na stroji je povolen.

Občerstvení zajištěno pořadatelem.

Soutěž je pojištěna.

Zdravotní služba – na telefonu /předjednáno.

Případné dotazy na tel. Pavelka Jaroslav 607 562 682

 

 

-------------------------------------------------------------

 

 

OZ POŽÁRNÍHO ÚTOKU

pro soutěž přípravky 28.5.2016 Tvrzice

 

Požárního útoku se účastní sedmičlenné družstvo (možno i v pěti členech)

 

Rozdělení členů do útoku:

 • 2x proudař
 • 1x rozdělovač
 • 2x hadice C52 (provede pomocník rozdělovače v případě, že je družstvo pětičlenné)
 • 2x nasazení koše

 

Provedení útoku:

Strojníka zastává vedoucí družstva, ten pomáhá i se zapojením hadice C52 do stroje.

 

Savicové vedení:

S nasazením koše pomůže pomocník z řad vedoucích nebo starších žáků poté zvedne savicové vedení do kádě a jistí.

 

Zapojení rozdělovače:

Zapojení rozdělovače provede člen družstva přípravky pod dohledem pomocníka z řad vedoucích nebo starších žáků, ten dále pomůže s rozvinutím hadicového vedení, tj. nese rozdělovač, nebo kontroluje bezpečné rozvinutí hadice C52. Členové přidělení na C52 po ukončení rozvinutí dále pokračují ve směru útoku a nastupují za proudaře, jistí ho a bezpečně drží hadici D. To vše za dohledu dvou čárových rozhodčích.

 

Materiál pro disciplínu:

 • Terče – papírový domeček (dodá pořadatel)
 • Proudnice D
 • Hadice 4x D 5 m
 • 2x C 10 m
 • Rozdělovač – CCB + přechody (DDC)
 • Savicové vedení spojené
 • Stroj PS12 + přetlakový ventil (dodá pořadatel)

 

-------------------------------------------------------------

 

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TVRZICE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

Soutěž je zařazena do Prachatické hasičské ligy

 

Pořadatel:                                SDH Tvrzice / OSH Prachatice

Termín konání:                      06.06.2015 od 14 hod

Místo konání:                          Tvrzice – areál hasičů

Kategorie:                                Požární útok 

Velitel soutěže:                         Pavelka Jaroslav

Hl. rozhodčí:                            Brabcová Jana

Rozh. základny muži:               Čabrádková Markéta

Rozh. základny ženy a děti

a rozhodčí disciplíny:                Študlar Marek

Startér:                                    Fiedler Jan

Prezence:                                1300 – 1400  Ž M  / děti 1300 – 1500

Startovní pořadí:                     dle přihlášení                

Nástup:                                   1400

Start:                                       1420 

Pořadí:                                    Muži, ženy a děti - start po ženách 

Startovné:                             200 Kč za každé soutěžní družstvo, děti 100 Kč

Povrch dráhy:                  Dvě základny na asfaltovém povrchu - navazuje travnatá plocha

Měření:                                   Časomíra – zajišťuje OSH

Terče:                                      Nástřikové

Pravidla:                         Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011). Pro děti platná směrnice schválená VV ČMS dne 1.9.2004 hry PLAMEN a dodatky. / propozice PHL 2015

 

Ostatní pokyny:    

Jednotné stroje PPS12, včetně přetlakových ventilů a nástřikových proudnic, dodané pořadatelem.

Nástavec na prodloužení závitu na stroji je povolen.

Občerstvení zajištěno pořadatelem.

Soutěž je pojištěna.

Zdravotní služba – na telefonu /předjednáno.

 

Případné dotazy na tel.  Pavelka Jaroslav 607 562 682

 

-------------------------------------------------------------

 

PROPOZICE POSTUPOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2015

 

Pořadatelem postupové soutěže I. kola je Okrsek Zálezly

Soutěž se uskuteční dne 9.5.2015 na hřišti ve Tvrzicích

Prezence družstev: od 13:00 hodin

Zahájení soutěže: v 14:00 hodin (rozlosování pořadí)

 

Vedení soutěže

Velitel soutěže: Jaroslav Pavelka

Hlavní rozhodčí: Miloslav Beneš

Rozhodčí disciplín:

Štafeta 4 x 100 m – Muži: Miloslav Beneš  (základna), Pavel Janoušek (startért)

Štafeta 4 x 100 m – Ženy: Miloslav Beneš  (základna), Pavel Janoušek (startért)

PÚ – Muži: Miloslav Beneš  (základna), Pavel Janoušek (startért)

PÚ – Ženy: Miloslav Beneš  (základna), Pavel Janoušek (startért)

Časomíra: Václav Šimek, Miloslav Jírovec

Hlavní časoměřič: Jiří Prášek st.

Zapisovatel: Miloslav Beneš

Prezence: Jiří Prášek

Vedoucí technické čety: Jaroslav Pavelka

Zdravotník: Karla Brabcová

Pořadatel zajišťuje po celé konání soutěže zdravotní službu odpovídající rozsahu a místním podmínkám soutěže.

 

Pořadí nástupu na jednotlivé disciplíny: Muži, Ženy, Děti

 

Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS- 1/17-2011) a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014.