Jdi na obsah Jdi na menu
 


2016

17. 2. 2016

Zápis z VVH SDH Tvrzice 9.1.2016

 

1)   Zahájení a přivítání hostů

2)   Volba revizní komise (3)

  • Návrh: Lucie Čužnová, Antonín Brabec, Jiří Kordík,  Jiří Randa

3)   Zpráva o V. sjezdu SH ČMS 2015

  • Zvolen starosta Ing. Karel Rychtr
  • Slíbené peníze pro sbory 500 000,-

4)   Info o dotaci na auto leden 2016

5)   Zpráva výboru SDH o činnosti za daný rok 2015

  • Zpráva o činnosti MH
  • Zpráva o činnosti a zhodnocení roku + JPO

6)   Zpráva z VV za rok 2015

7)   Zpráva hospodáře účtu SDH

8)   Zpráva hospodáře MH

9)   Zaměření činnosti na další rok

10)   Diskuse

Usnesení

 

Bod 2) Zvolena revizní komise ve složení: Lucie Čužnová, Antonín Brabec a Jiří Randa

Bod 7) Schváleno

Bod 8) Schváleno

Bod 9) Schváleno

 

Výroční valné hromady se účastnilo 27 členů.