Jdi na obsah Jdi na menu
 


2017

22. 2. 2017

Zápis z VVH SDH Tvrzice 14.1.2017

 

Výroční valná hromada SDH Tvrzice po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2016, zprávy revizora, plánu práce na další rok, diskuzi a připomínkách přijímá následující usnesení:

I. Schvaluje:

1)    Zprávu o činnosti a hospodaření SDH za rok 2016

2)    Zprávu revizora SDH

3)    Plán činnosti SDH na rok 2017

4)    Plán práce výboru SDH

5)    Členský příspěvek na další rok ve výši 100 Kč za člena mladšího 18 let z SDH na OSH. Termín pro odvod členských příspěvků je do 31.1. daného roku na OSH

6)    Hlášení činnosti SDH za daný rok

7)    Nového hospodáře Nikolu Chroňákovou – hlasovalo 29 členů pro a 1 člen byl proti

 

II. Ukládá:

1)        výboru SDH

a)  Zabezpečit pravidelnou činnost SDH tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou hromadou, obsažené ve schválených dokumentech

b)  Zpracovat plán práce SDH na další rok

c)   Vyhodnotit diskuzi z VVH včetně připomínek a náměty zapracovat do plánu práce

d)  Zabezpečit účast představitelů SDH na okrskových aktivech a shromážděních okresu

2)       všem členům SDH

a)  Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na daný rok

b)  I nadále podporovat práci výboru SDH a získávat další občany za členy SDH

 

Výroční valné hromady se účastnilo 30 členů.