Jdi na obsah Jdi na menu
 


2018

9. 1. 2018

Usnesení z výroční valné hromady SDH

 

Usnesení VVH SDH Tvrzice, konané dne 05.01.2018, v Tvrzicích

Výroční valná hromada SDH Tvrzice po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2017, zprávy revizora, plánu práce na další rok, diskuzi a připomínkách přijímá následující usnesení:

 

I. Schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti a hospodaření SDH za rok 2017
 2. Zprávu revizora SDH
 3. Plán činnosti SDH na rok 2018
 4. Plán práce výboru SDH
 5. Členský příspěvek na další rok ve výši 100 Kč za člena mladšího 18 let z SDH na OSH. Termín pro odvod členských příspěvků je do 31.1. daného roku na OSH
 6. Hlášení činnosti SDH za daný rok
 7. Společenská místnost
 8. Bonusy
 9. Nákup hudební aparatury do výše 10 000,- Kč, vycházkový oblek pro Karlu Brabcovou, kancelářské potřeby

 

II. Ukládá:

 1. výboru SDH
  1. Zabezpečit pravidelnou činnost SDH tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou hromadou, obsažené ve schválených dokumentech
  2. Zpracovat plán práce SDH na další rok a dopracovat závěry sjezdu SH ČMS do plánu práce v průběhu roku
  3. Vyhodnotit diskuzi z VVH včetně připomínek a náměty zapracovat do plánu práce
  4. Zabezpečit účast představitelů SDH na okrskových aktivech a shromážděních okresu
 2. všem členům SDH
  1. Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na daný rok
  2. I nadále podporovat práci výboru SDH a získávat další občany za členy SDH

 

Výroční valné hromady se účastnilo 32 členů.